BURZA

DETSKÉHO OBLEČENIA A OBUVI

Burzy prebiehajú pokiaľ je to možné dva krát do roka.
Organizujeme jarnú a jesennú burzu.
Organizovali sme ich v priestoroch základnej školy v Záturčí, v Turčianskej knižnici, aj v kultúrnom dome v Záturčí.