ako sa zrodila KLUBOVŇA...

Cieľom bolo vytvoriť miesto, kde sa budeme stretávať, spoločne tvoriť, cvičiť, čítať, hrať divadlo a stvárať kadejaké vilomeniny.
Prenajaté priestory si vyžadovali rozsiahlu rekonštrukciu, financie sme teda hľadali,  kde sa len dalo:
  • zapojili sme sa do projektu Startlab, 
  • dostali sme dotáciu od MČ Záturčie
  • vypísali sme v spolupráci s "Rozbeháme Slovensko" a "Rozbeháme Česko"  charitatívny beh, 
  • zapojili sme sa do programu Tesco - "Vy rozhodujete - my pomáhame",  kde sme vďaka vašim hlasom získali druhé miesto
  • podporili nás naši blízki, ale aj iné súkromné osoby , či podnikatelia z regiónu aj mimo neho

Okrem financií bolo treba urobiť poriadny kus roboty. Preto ešte raz veľmi ďakujeme za finančnú pomoc, ale aj každé ruky, ktoré sa pridali k tomuto krásnemu dielu!!!

Takáto bola naša predstava:

postupne sme rekonštruovali: