Špecializované pediatrické ambulancie

Pediatrická ambulancia pre rizikových novorodencov, Martin (Pediatria, Neonatológia) 
(Univerzitná nemocnica Martin)

MUDr. Ingrid Krausová,
MUDr. Jarmila Obluková

🚩 Kollárova 2, 03659 Martin

🕗  Po - Št. 08:00 - 14:00 hod.

📞  +421 43 4203 374


Ambulancia pediatrickej urológie, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin)

MUDr. Kamil Javorka, PhD., 
MUDr. Martin Jonáš 

🚩Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 7:00 - 15:00 hod.

📞+421 434203699


Ambulancia pediatrickej urológie, Vrútky, (UROFIT, s.r.o.)
(Pediatrická urológia)

MUDr. Juraj Svitač ,CSc. 

🚩 1. Československej brigády 3231, 03861 Vrútky

🕗 06:00 - 18:00 hod.

📞0948 202 401


Ambulancia pediatrickej kardiológie, Martin,
(Univerzitná nemocnica Mar
tin)

MUDr. Anna Šparcová  

🚩 Kollárova 2, 03659 Martin7:30 - 12:30

🕗 7:30 - 12:30 hod.

📞+421 434203849


Ambulancia pediatrickej kardiológie, Martin, (LTV, s.r.o.),
(Pediatrická echokardiografia, Pediatrická kardiológia) 

prof. MUDr. Alexander Jurko, PhD., Jr.

🚩 Kollárova 13, 03601 Martin

🕗 7:00 - 15:00

📞+421 905 324 039, +421 434135516


Ambulancia pediatrickej neurológie, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin) 

MUDr. Stanislava Suroviaková, PhD.,
MUDr. Katarína Švihrová 

🚩 Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 8:00 - 11:00 hod.

📞+421 434203553


Ambulancia pediatrickej reumatológie, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin) 

MUDr. Lenka Turoňová, PhD.,
MUDr. Martina Kostková

🚩 Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30

📞 +421 43 4203 614


Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin) 

MUDr. Zuzana Michnová, PhD., MBA,
doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. ,
MUDr. Renáta Szepeová, PhD. 

🚩 Kollárova 2, 03601 Martin 

🕗 7:00-12:00  12:30-15:30 hod.

📞+421 434203839


Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin) 

MUDr. Michaela Murgašová 

🚩  Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 7:00 - 8:00 - 10:00 - 13:00 hod.

📞 +421 434203806


Hematologická ambulancia pre deti, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin) 

MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA 

🚩Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 UT/PI 08.30 - 15.00 hod.

📞043/4203 159


Ambulancia pediatrickej nefrológie a chronickej peritoneálnej dialýzy, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin) 

MUDr. Magda Antonyová,
doc. MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD.

🚩Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 7:00 - 8:00 - 9:00 - 12:00 hod.

📞 +421 434203243


Ambulancia pediatrickej imunológie a alergiológie, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin)

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA,
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.,  

MUDr. Ján Mikler, PhD.,
MUDr. Otília Petrovičová, PhD.,
MUDr. Janka Vyšehradská

🚩 Kollárova 2, 03659 Martin

🕗  7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30 hod.

📞 +421 43 4203 179, +421 43 4203 305, +421 43 4203 684


Ambulancia pediatrickej gynekológie, Vrútky, (Šestina s.r.o.) 

MUDr. Miroslav Šestina

🚩 Republikánska 6, 03861 Vrútky

🕗  Štvrtok: 11:00-12:00 hod.

📞043 42 84 284, 0905 500 361


Ambulancia pediatrickej neurológie, Martin, 

MUDr. Danica Vladárová, PhD.

🚩 Kollárova 5164/49, 03601 Martin 

🕗 13:00-16:00 hod.

📞+421 43 4222161, 0915 800 688


Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy,
(Univerzitná nemocnica Martin)

MUDr. Alena Szokeová, PhD.,
 MUDr. Jarmila Vojtková, PhD.

🚩  Kollárova 2, 03659 Martin

🕗  7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30 hod.

📞 +421 434203367


Ambulancia predanestéziologických vyšetrení pre deti, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin)

MUDr. Alena Ľuptáková, PhD. 

🚩 Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 10:00 - 14:00 hod.

📞 +421 43 4203 669


Ambulancia detskej gynekológie, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin) 

MUDr. Mgr. Kristína Biskupská Boďová, PhD. 

🚩Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 7:00 - 15:00 hod.

📞043/4203207


Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin) 

prim. MUDr. Peter Ďurdík, PhD.,
MUDr. Ivona Bacmaňáková,
MUDr. Tomáš Turčan, PhD. 

🚩Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 9:00 - 13:00 hod.

📞043/4 203 187


Ortopedická ambulancia, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin) 

MUDr. Maroš Hrubina, PhD., MUDr. Peter Lisý, 
MUDr. Marek Rovňák, MUDr. Jozef Holjenčík, 
MUDr. Stanislav Křivánek, PhD., MUDr. Milan Čipkala

🚩 Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 7:00 - 11:00 hod.

📞043 / 4203442, 4203994, 4203995


Ortopedická ambulancia pre sonografický skríning detského bedra, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin) 

MUDr. Maroš Hrubina, PhD.,
MUDr. Stanislav Křivánek, PhD.,
MUDr. Marek Rovňák 

🚩Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 PO/UT/ST 11:00 - 13:00 hod.

📞+421434203994, +421434203995


Otorinolaryngologická ambulancia, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin)

 MUDr. Mária Kafková, 
MUDr. Gabriela Bugová, PhD.

🚩Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 8:30 - 11:30 - 13:00 - 14:00 hod.

📞+421 434203634


Ambulancia detskej chirurgie, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin) 

doc. MUDr. Milan Dragula, PhD.,
mim. prof. doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.,
MUDr. Juraj Bakoš,
MUDr. Marián Molnár, PhD., MBA 

🚩Kollárova 2, 03659 Martin

🕗  8:30 - 12:00 hod.

📞043/4203 699


Ambulancia detskej psychiatrie, Martin, (ANIMA MEA, s. r. o.) 

🚩 Bottova 11630/21, 03601 Martin

🕗 7:00 - 15:30 hod.

📞+421 949 009447


Ambulancia detskej psychiatrie, Martin

MUDr. Jana Bullová

🚩M. R. Štefánika 40, 03601 Marti

🕗 8:30-15:30 hod.

📞 +421 433241969


Ambulancia detskej fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

MUDr. Janka Hamžíková , MUDr. Miroslava Javorková 

🚩Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30 hod.

📞+421 434203686, +421 434203656


Ambulancia detskej psychiatrie, Martin,
(Univerzitná nemocnica Martin)

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 

🚩Kollárova 2, 03659 Martin

🕗 8:00 - 12:00 hod.

📞+421 434203615